Δημοσιεύσεις

2020

  • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο LPM2020, με προφορική παρουσίαση με τίτλο "Fabrication of thin films as a drug delivery tool via Laser-Induced Forward Transfer", μέσω ηλεκτρονικής παρουσίασης, 23-26 Ιουνίου 2020.

 

2019

  • Συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο MNE2019, με παρουσίαση αναρτημένης αφίσας (poster) με τίτλο “Fabrication of a drug delivery tool via Laser-Induced Forward Transfer”, στη Ρόδο, 23-26 Σεπτεμβρίου 2019.