ΕΜΠ
Θέση:
Συντονιστής Έργου
Διεύθυνση:
καθ. Ιωάννα Ζεργιώτη,
(zergioti@mail.ntua.gr)
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Ζωγράφου
Αττική
15780
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
+30-210-7723345

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Προφίλ

Ο τομέας Φυσικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), και συγκεκριμένα η ομάδα Μικροεπεξεργασίας Υλικών και Διατάξεων με Λέιζερ (ΜΥΔΛ) έχει ως κύρια ερευνητική του δραστηριότητα την ανάπτυξη μικροσυστημάτων για μικροηλεκτρονικές, οπτοηλεκτρονικές και βιοϊατρικές εφαρμογές.

Μεταξύ των κυριότερων επιτευγμάτων της ερευνητικής ομάδας του ΜΥΔΛ είναι η χρήση παλμών λέιζερ για την άμεση εκτύπωση και ακινητοποίηση βιομορίων σε επιφάνειες, και την ανάπτυξη βιο-αισθητήρων (όπως ηλεκτροχημικών, οπτικών και χωρητικότητας), υψηλής ευαισθησίας και αξιοπιστίας.

 

Ρόλος ΕΜΠ στο έργο

To ΕΜΠ θα ασχοληθεί με τη μικροεκτύπωση των φαρμακευτικών ουσιών με λέιζερ και την ανάπτυξη εργαστηριακού πρωτοτύπου.