ΙΙΒΕΑΑ
Θέση:
Συμμετέχων
Διεύθυνση:
Απόστολος Κλινάκης
(aklinakis@bioacademy.gr)
Σωρανού Εφεσίου 4
Αθήνα
Αττική
115 27
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
+30 210 6597000
Φαξ:
+30 210 6597545

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) είναι ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο ερευνητικό κέντρο, το οποίο προάγει δυναμικά την έρευνα στην Ελλάδα. Συνδυάζει τη βασική με την κλινική έρευνα κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε πιο ιατρικές εφαρμογές με επίκεντρο των άνθρωπο. Για τους νέους επιστήμονες η ύπαρξη ενός τέτοιου ιδρύματος είναι σημαντική καθώς συνδυάζει πολλά επιστημονικά πεδία, από τη βασική βιολογική έως τη μεταφραστική έρευνα. 

Η ομάδα του κ. Κλινάκη εστιάζει την έρευνά της στη δημιουργία μοντέλων σε ποντίκια για τη μελέτη της βιολογίας του καρκίνου και την πραγματοποίηση προκλινικών δοκιμών. Μέσω και της μονάδας Δημιουργίας knockin/knockout Ζώων της οποίας ηγείται, ο κ. Κλινάκης και η ομάδα του είναι σε θέση να δημιουργήσουν με την ίδια ευκολία γενετικά μοντέλα καθώς και μοντέλα βασισμένα σε ξενομεταμόσχευση κυτταρικών σειρών (xenografts) ή ανθρώπινων χειρουργικών δειγμάτων (patient-derived xenografts).

Ο τομέας Φαρμακολογίας – Φαρμακοτεχνολογίας του ΙΙΒΕΑΑ, με επικεφαλής τον κ. Ταμβακόπουλο, ανήκει στο Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας και έχει σαν στόχο του την ανακάλυψη νέων θεραπειών για την αντιμετώπιση διαφόρων τύπων καρκίνου μέσω της ανάπτυξης νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, τη διερεύνηση των μηχανισμών φαρμακολογικής δράσης και τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων στους ζωντανούς οργανισμούς τόσο σε κυτταρικό, όσο και σε μοριακό και βιοχημικό επίπεδο. Ο τομέας επίσης συμβάλλει στην προ-κλινική και κλινική αξιολόγηση φαρμάκων και στοχεύει σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, φορείς δημόσιας υγείας, δημόσιες αρχές. Το εργαστήριο βιοανάλυσης του τομέα διαθέτει τα τελευταία 10 χρόνια διαπίστευση ISO (ISO:17025), και έχει πρόσφατα αναπτύξει μεθόδους ανάλυσης σύμφωνα με τις οδηγίες Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ-GLP) για τη συμμετοχή του σε κλινικές μελέτες.